პრეზენტაციის ხელოვნება

კურსის შესახებ

კურსი შესაძლებლობას გაძლევთ შეისწავლოთ და გამოიმუშაოთ ის ძირითადი უნარ–ჩვევები  რაც აუცილებელია ეფექტური პრეზენტაციის მომზადებისათვის.
კურსის მონაწილეები აითვისებენ და გამოიმუშავებენ სხვადასხვა სახის ფსიქოლოგიურ-კომუნიკაციურ ტექნიკას, რომელიც დაეხმარება მათ მოლაპარაკებებისა და პრეზენტაციის სწორად და  ეფექტურად წარმართვაში.

კურსის ხანგრძლივობა

  • კურსი მოიცავს 2 კვირას
  • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ
  • ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი (სულ: 4 ლექცია, 8 საათი).
error: Content is protected !!