სადაზღვევო საქმე

კურსის შესახებ

კურსში განხილული და შესწავლილი იქნება ყველა ის მნიშვნელოვანი თემები რაც აქტუალურია დღევანდელ სადაზღვეო ბაზარზე.
კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ექნებათ ყველა ის უნარ-ჩვევა, რაც აუცილებელია სადაზღვეო სფეროსთვის.

კურსის ხანგრძლივობა

  • კურსი მოიცავს 6 კვირას
  • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ
  • ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი (სულ: 12 ლექცია, 24 საათი).
  • სალექციო პერიოდი – 19:00 – 21:00 სთ
error: Content is protected !!