გაყიდვების მენეჯმენტი

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია მსმენელს ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს გაყიდვების მართვის უნარ-ჩვევები.
„გაყიდვების მენეჯმენტის“ კურსი  დაგეხმარებათ, დაეუფლოთ ყველა იმ საჭირო ტექნიკასა თუ სტრატეგიას, რომელიც აუცილებელია პროფესიონალი მენეჯერისთვის და რომელიც, თავის მხრივ, გაზრდის თქვენი საქმიანობის ეფექტურობასა და მომგებიანობას. 


კურსის შინაარსი

 1. მომხმარებლებთან ურთიერთობა;
  2.მოლაპარაკებების მართვა;
  3.დროის მენეჯმენტი;
  4.სატელეფონო და ინტერნეტ გაყიდვები;
  5. ტექნოლოგიების გამოყენება გაყიდვების მენეჯმენტში;
  6. მარკეტინგის როლი გაყიდვებში;
  7.ახალი მომხმარებლების მოძიება


კურსის ხანგრძლივობა

 • კურსი მოიცავს 8 კვირას
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ
 • ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი (სულ: 16 ლექცია, 32 საათი).
error: Content is protected !!