ანგარიშების წერა და საქმის წარმოების კორესპონდენცია ინგლისურ ენაზე

● საქმიანი მიმოწერის სტილი და სტრუქტურა განსხვავდება არაოფიციალური მიმოწერისაგან. შესაბამისად, იმისათვის, რომ რესპოდენტმა სწორად აღიქვას ის რისი გადმოცემაც გვჭირდება, მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება ამ თავისებურებებზე.
საკითხების ჩამონათვალი:
ოფიციალური და არაოფიციალური მიმოწერა და მათ შორის არსებული განსხვავებები
● ოფიციალური წერილის სტრუქტურა
ოფიციალური წერილებისა და ანგარიშებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკა
ანგარიშების სტრუქტურა და თავისებურებები
● ხანგრძლივობა: 12 საათი
● ტრენინგის დაწყების თარიღი: 23 იანვარი 
● დღეები: ხუთშაბათი, პარასკევი
● შეხვედრების დრო: 19:00-21:00 საათი
● კურსის ღირებულება: 320 ₾
error: Content is protected !!
Scroll to Top